Αλλα Προϊόντα 

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ TUSSO
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MOCHA
ΚΑΦΕΣ ΣΜΥΡΝΑΪΚΟΣ
IRIS CHIPS ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ